Podstawy Forex

Pięć fundamentalnych PRAW INWESTOWANIA

  1. Wszystko może się zdarzyć.
  2. Nie musisz wiedzieć, co stanie się w następnej kolejności, aby zarabiać pieniądze.
  3. Dla każdego zbioru zmiennych, definiujących daną przewagę, istnieje losowy rozkład sukcesów i porażek.
  4. Przewaga nie jest niczym więcej jak tylko wskazaniem większego prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia niż innego.
  5. Każda chwila na rynku jest wyjątkowa.

Zasady te mają szczególne zastosowanie na rynku Forex, Bitcoin oraz wysokiego ryzyka.

Na rynku wszystko się może wydarzyć. Niezależnie od naszych umiejętności analitycznych, określenia poziomu ryzyka oraz wyznaczenia dołków i szczytów – wystarczy ingerencja pojedynczego inwestora na świecie i cała strategia upada. Wyobraźmy sobie dwóch uczestników rynku, analityka giełdowego z kilkunastoletnim doświadczeniem, pracującego w renomowanym domu maklerskim oraz inwestora indywidualnego posiadającego koszyk akcji o łącznej wartości kilku miliardów dolarów.

Analityk ustalił linię trendu na wykresie akcji firmy, będącej w koszyku zamożnego inwestora oraz określił poziomy wsparcia oraz oporu. Na podstawie własnej analizy wystawił rekomendację firmie, aby kupować jej akcje, co skłoniło drobnych inwestorów do zakupu. Niestety, w życiu zamożnego inwestora wystąpiło pogorszenie sytuacji rodzinnej i został zmuszony sprzedać większość akcji z własnego koszyka po cenie rynkowej – głównie akcje firmy analizowanej przez analityka. Po sprzedaży akcji po każdej cenie jej kurs nagle spadł o kilkanaście punktów procentowych, co było niezgodne z wcześniej przeprowadzoną analizą. Wszystko może się zdarzyć!

Zobacz też: Podstawowe błędy inwestorów.

Nie musisz wiedzieć, co stanie się w następnej kolejności, aby zarabiać pieniądze. To stwierdzenie przekształca inwestowanie w grę liczbową, czyli opartą na zasadach prawdopodobieństwa. Próba przewidywania sprawia, że chcemy mieć rację. Należy pamiętać, że nic tak bardzo nie wywołuje emocjonalnego dyskomfortu niż niespełnione oczekiwanie. Jeżeli rynek nie będzie potwierdzać naszych oczekiwań, wówczas informacje od niego otrzymywane będziemy traktować jako niebezpieczne – jest to naturalna reakcja naszego umysłu na usunięcie bólu oraz dyskomfortu psychicznego.

Dla każdego zbioru zmiennych, definiujących daną przewagę, istnieje losowy rozkład sukcesów i porażek. Jeżeli nadal uważasz, że skuteczne inwestowanie opiera się na analizie czy posiadaniu racji, to po każdej przegranej będziesz z obawą czekał na pojawienie się kolejnej przewagi (na podstawie własnej strategii), zastanawiając się, czy tym razem analiza zadziała. Obawa przed przegapieniem transakcji będzie większa niż lęk przed samą porażką po zawarciu transakcji.

Przewaga nie jest niczym więcej jak tylko wskazaniem większego prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia niż innego. To prawo nakazuje, aby przekonać siebie samego, że przewaga to po prostu wybór bardziej prawdopodobnego zjawiska. Zbieranie innych dowodów na wystąpienie konkretnego ruchu rynku nie ma sensu. To tak jakbyśmy próbowali udowodnić, że przy danym rzucie monetą wypadnie orzeł. Niezależnie ile dowodów na tą ewentualność byśmy znaleźli, szanse na wylosowanie orła są cały czas takie same 50%.

Każda chwila na rynku jest wyjątkowa. Nasz umysł jest tak skonstruowany, aby doszukiwać się podobieństw pomiędzy aktualnymi sytuacjami życiowymi oraz tymi, które wystąpiły w przeszłości. Wykorzystanie tej samej cechy jest zauważalne również na rynku. Mózg automatycznie próbuje doszukać się analogii pomiędzy aktualnym ruchem rynku a ruchem w innym  momencie. Wiadomym jest, że nic w świecie się nie powtarza. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że danym momencie wszystkie atomy na całym świecie ułożą się w tym samym miejscu co w momencie historycznym. Bardzo mało prawdopodobne jest, że w konkretnej minucie do handlu konkretnym instrumentem przystąpią ci sami inwestorzy co w danym momencie w przeszłości. Każda transakcja na rynku jest wyjątkowa, niepowtarzalna.

Z każdej przeczytanej książki lub każdego odbytego szkolenia warto wyciągnąć przynajmniej jeden wniosek, który ułatwi osiągnięcie zamierzonego celu. W przypadku książki „W transie inwestowania” mamy do czynienia z gotowym zestawem pięciu praw, których przestrzeganie pomoże konsekwentnie zarabiać na rynku. Niemniej jednak zachęcam do przeczytania całej książki.