Inwestycje alternatywne

Mintos – ryzyko inwestycji w pożyczki

Pożyczki gwarantowane bardzo szybko zyskują na popularności co prawda nie tak szybko jak bitcoin ponieważ zyski są dużo mniejsze ale również ryzyko straty jest w naszym mniemaniu nieporównywalnie mniejsze.

Na świecie właściwie nie ma inwestycji bez ryzyka nawet lokując pieniądze w banku jesteś narażony na stratę a przecież w Polsce mieliśmy mnóstwo bankructw instytucji finansowych głównie skoków aczkolwiek przypadek sk bank pokazał że można stracić także pieniądze na lokacie w banku czy na rachunku bankowym.

Ważne abyś znał zasady bezpieczeństwa, które są związane z inwestycją w pożyczki na giełdzie pożyczek Mintos.

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje pewne ryzyko. Największe ryzyko wiąże się z możliwymi stratami kredytowymi z inwestycji. Mintos i twórcy pożyczek podjęli następujące działania w celu ograniczenia ryzyka:

  1. Wszystkie pożyczki są emitowane zgodnie z ustalonymi zasadami dotyczącymi pożyczek, które biorą pod uwagę zdolność kredytobiorcy do spłaty pożyczki.
  2. W przypadku niektórych rodzajów pożyczek (np. Kredyty hipoteczne lub kredyty samochodowe), klient zaproponował zabezpieczenie, które ma posłużyć do odzyskania pożyczki w przypadku niewykonania zobowiązania, a tym samym zmniejszenia ryzyka straty kredytowej.
  3. W przypadku niektórych pożyczek (np. Kredytów dla przedsiębiorstw) uzyskuje się inne ulepszenia jakości kredytu, takie jak gwarancja osobista.
  4. W przypadku niektórych pożyczek podmiot udzielający pożyczki udzielił gwarancji odkupu, co oznacza, że ​​jeżeli pożyczka jest opóźniona o więcej niż 60 dni, jednostka inicjująca pożyczkę odkupuje inwestycję za wartość nominalną kapitału i naliczone odsetki do dnia odkup.

Inwestorzy mogą zmniejszać ryzyko poprzez dywersyfikację – dokonywanie ułamkowych inwestycji w kilka pożyczek od różnych kredytobiorców, typów pożyczek, inicjatorów pożyczek i lokalizacji geograficznych.

Czy zdarzyło się kiedykolwiek aby inwestor stracił pieniądze na inwestycje w pożyczki gwarantowane?

Dotychczas nie zdarzyło się aby jakaś firma, która wystawia pożyczki z gwarancją na giełdzie Mintos stwierdziła, że nie wykupi tych pożyczek i przez to nie odda pieniędzy inwestorom. Jedynym ciekawym przypadkiem jest Polska spółka giełdowa Eurocent, która nie wykupiła pożyczek po 61 dniach. Przypadek w zasadzie nie jest istotny, ponieważ wartość opóźnionych pożyczek powyżej 61 dni to ledwie 600 000 zł z ponad 2 500 000 000 zł pożyczek na Mintos. W Eurocent trwa restrukturyzacja także Giełda czeka na wpłatę od Eurocent z zaległymi odsetkami, choć sama giełda Mintos mogłaby odkupić pożyczki od inwestujących w pożyczki Eurocent. Trwa przeciąganie liny. Warto wspomnieć, że inwestujący w pożyczki mają prawo także dochodzić należności bezpośrednio od pożyczkobiorcy np. Jana Kowalskiego.

W każdym razie warto spróbować tej formy inwestycji, ale trzeba pamiętać, że nikt nie da Ci nawet 2% bez jakiekolwiek ryzyka, a co dopiero 12%. Tutaj możesz przejść na stronę Mintos i rozpocząć inwestowanie.