Inwestycje alternatywne

Fintown – inwestycje w nieruchomości na wynajem

Fintown to platforma inwestycyjna gdzie można inwestować w pożyczki na nieruchomości na wynajem w Pradze. Fintown został założony w lipcu 2022 roku jako projekt mający przyspieszyć rozwój Vihrover Group. Grupa zebrała kolekcję budynków o łącznej powierzchni 17 286 m2 o wartości około 64 milionów euro, głównie w stolicy Czech. Platforma Fintown zdołała zbudować społeczność składającą się z ponad 470 inwestorów, co jest imponującym wynikiem jak na stosunkowo krótki okres istnienia platformy. Jeden z unikalnych produktów inwestycyjnych oferowanych przez Fintown to Rental Product, który umożliwia inwestowanie w pożyczki z codziennym naliczaniem odsetek oraz możliwość wypłaty środków po upływie minimalnego okresu inwestycji.

Główne cechy oferty Fintown to:

 • Zwroty z inwestycji wynoszące od 9% do 11% w skali roku.
 • Inwestycja w wynajem nieruchomości w centralnej części Pragi w Czechach.
 • Odsetki naliczane i wypłacane codziennie.
 • Dynamiczny rozwój platformy.

Charakterystyka inwestycji na Fintown

Na platformie Fintown minimalna kwota, jaką można zainwestować, to 50 EUR. Proces inwestycji składa się z czterech kroków. Najpierw należy zalogować się na platformie, następnie wybrać interesującą okazję inwestycyjną, określić preferowaną kwotę inwestycji i potwierdzić transakcję. Jak dotąd, Fintown oferuje możliwość inwestowania w Rental product, czyli inwestycje w nieruchomości na wynajem.

 • Co miesiąc inwestor otrzymuje wypłatę odsetek.
 • Odsetki są liczne od momentu przekazania środków pożyczkobiorcy.
 • Środki pieniężne są od razu pobierane z konta inwestora i inwestowane w projekt.
 • Możliwość rezygnacji z inwestycji występuje po upływie minimalnego okresu.
 • Minimalny okres inwestycji zależy od konkretnych wymagań danego projektu.

Ryzyko inwestycji na Fintown

Inwestycje na platformie Fintown wiążą się z pewnymi ryzykami, które wynikają z poniższych czynników, które wskazał autor niezależnej analizy Fintown Szymon Ziemba z portalu Rekin Finansów :

 1. Mało zdywersyfikowane inwestycje: Inwestycje oferowane na Fintown są ograniczone do miasta Praga, co oznacza, że portfel inwestycyjny nie jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie. Taka koncentracja może zwiększać ryzyko związane z konkretnym rynkiem nieruchomości.
 2. Pożyczki niezabezpieczone hipotecznie: Inwestycje na Fintown są w formie pożyczek, które nie są zabezpieczone hipotecznie. To oznacza, że istnieje wyższe ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorców lub opóźnieniami w spłacie.
 3. Krótki okres działalności platformy: Fintown to relatywnie nowa platforma inwestycyjna, która istnieje od niedawna. Krótki okres działalności może wpływać na stopień zaufania inwestorów i może wiązać się z większym ryzykiem związanym z nieznanymi czynnikami.
 4. Brak rynku wtórnego: Na Fintown brakuje rynku wtórnego, co oznacza, że inwestorzy mogą napotkać trudności w sprzedaży lub zbyciu swoich inwestycji przed ich terminem zapadalności.
 5. Brak dedykowanych regulacji prawnych: Fintown działa w środowisku, w którym brakuje dedykowanych regulacji prawnych dotyczących platform inwestycyjnych tego typu. Brak takich regulacji może wiązać się z większym ryzykiem dla inwestorów.
 6. Brak niezależnego nadzoru nad Fintown: Obecnie brakuje niezależnego nadzoru nad działalnością Fintown. To oznacza, że nie ma zewnętrznej instytucji monitorującej i kontrolującej działania platformy.
 7. Brak języka polskiego: Fintown nie oferuje obsługi w języku polskim, co może utrudniać komunikację i zrozumienie dla polskojęzycznych inwestorów.
 8. Brak aplikacji mobilnej: Fintown nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej, co może wpływać na wygodę i dostępność platformy dla inwestorów korzystających z urządzeń mobilnych.

Wszystkie te czynniki powinny być dokładnie rozważone przez potencjalnych inwestorów przed podjęciem decyzji inwestycyjnej na platformie Fintown. Ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi tych ryzyk i mieli odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, aby ocenić i zarządzać nimi we własnym zakresie.

Kto może inwestować na Fintown?

Osoby zarejestrowane mogą inwestować w oferty nieruchomości dostępne na platformie Fintown. Nie ma wielu wymagań, które muszą spełnić potencjalni inwestorzy. Wystarczy:

 • – Być pełnoletnim (18 lat lub więcej).
 • – Posiadać konto bankowe w Unii Europejskiej.

Poza tymi podstawowymi wymogami platformy, istotne jest, aby osoba zainteresowana inwestycjami miała ogólne pojęcie o ryzyku związanym z inwestowaniem w pożyczki P2P oraz na rynku nieruchomości. Stopień zaangażowania inwestora w okazje inwestycyjne zależy od jego tolerancji na ryzyko, preferencji i celów inwestycyjnych.

Jak zainwestować na Fintown?

Aby rozpocząć inwestowanie w pożyczki na platformie Fintown, należy przejść przez kilka prostych kroków. Poniżej przedstawiamy proces inwestycji:

 1. Założenie konta na fintown.eu: Pierwszym krokiem jest założenie konta na platformie Fintown. To wymaga podania niezbędnych informacji i zarejestrowania się jako użytkownik.
 2. Wpłata środków na konto: Po założeniu konta należy dokonać wpłaty środków, które będą przeznaczone do inwestycji. Kwota wpłaty zależy od preferencji inwestora.
 3. Wybór okazji inwestycyjnej i kwoty: Na platformie Fintown dostępne są różne okazje inwestycyjne. Inwestor ma możliwość wyboru interesującego go projektu oraz określenia kwoty, którą chce zainwestować.
 4. Potwierdzenie inwestycji: Po dokonaniu wyboru okazji inwestycyjnej i określeniu kwoty inwestycji, inwestor musi potwierdzić swoją decyzję, aby transakcja została sfinalizowana.

Naliczane odsetki związane z wybraną inwestycją są automatycznie przekazywane na konto inwestora zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zależy od rodzaju produktu inwestycyjnego. Wysokość odsetek i częstotliwość wypłat są uzależnione od konkretnego projektu inwestycyjnego.